Sebarang pertikaian
HomeSebarang pertikaian

Sebarang pertikaian

Untuk sebarang tuntutan, Sila hubungi Grabean secara langsung di enquiries@grabean.com.my dan sertakan  Username akaun Grabean anda, nombor pesanan, nombor telifon dan huraian masalah yang dihadapi .

 

Sila pastikan semua bukti komunikasi diantara Traveller dan Requester dibawa ke platform Grabean. Sekiranya ada komunikasi di luar platform Grabean, Grabean tidak dapat membantu dalam kes tersebut.

 

Grabean tidak dapat membantu sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang timbul selepas pembayaran dikeluarkan kepada Traveller. Untuk item yang tidak disahkan dalam tempoh 7 hari Grabean akan melepaskan bayaran kepada Traveller selepas 7 hari dari tarikh barangan diterima oleh Requester. Sebaik sahaja pembayaran dikeluarkan, Grabean tidak akan dilayan diatas masalah yang dihadapi .

 

Go top