Resolusi Tindakan
HomeResolusi Tindakan

Resolusi Tindakan

Sekiranya pertikaian telah dibangkitkan oleh Requester, khidmat pelanggan Grabean akan menghubungi Traveller bagi semakan lanjut. Requester boleh membangkitkan pertikaian jika: -

-Item belum dihantar dalam masa 7 hari dari tarikh pulangan perjalanan 

- Ada masalah dengan item yang diterima (item yang salah / rosak) 

Anda perlu menghubungi pihak Requester anda dengan segera untuk menyelesaikan isu ini. Pengguna digalakkan menyelesaikan perselisihan dengan baik melalui komunikasi terbuka. Jika persetujuan bersama tidak dapat dicapai, Sila hubungi Grabean untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Sila ambil perhatian bahawa Requester berhak untuk meminta bayaran balik sepenuhnya untuk pesanan mereka jika tidak ada tindakan dari Traveller dalam masa 72 jam dari tarikh pertikaian tersebut dibuat .

Go top