Permintaan item tidak dapat dicari
HomePermintaan item tidak dapat dicari

Permintaan item tidak dapat dicari

Anda boleh membatalkan urus niaga jika anda tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Sila maklum pembatalan hanya boleh dilakukan jika status permintaan adalah "Pending Deposit" atau "Pending Purchase". Sebaik sahaja pembelian itu disahkan, tiada pihak akan dapat membatalkan transaksi tersebut. Apabila butang "Cancel Offer" di klik, menu “pop-up”akan muncul di mana anda akan diminta untuk menyatakan sebab pembatalan tersebut, dan deposit Requester akan dikembalikan sepenuhnya (termasuk caj perkhidmatan). Sila ambil perhatian bahawa pembatalan selepas deposit telah dibayar akan menjejaskan review traveler.

Go top