Pengesahan barang
HomePengesahan barang

Pengesahan barang

Traveller diingatkan untuk mengishtiharkan / mengesahkan semua barangan yang dibeli dan membayar cukai yang berkaitan (duti dan / atau GST) di Pejabat Cukai Cukai Kastam atau Kios Bayaran Cukai, yang terletak di pusat pemeriksaan masing-masing semasa ketibaan di Malaysia.

 

Go top