Bagaimana hantar permintaan ?
Home Bagaimana hantar permintaan ?

Bagaimana hantar permintaan ?

 

Langkah 1: Anda perlu Daftar atau Log masuk sebagai pengguna dan klik pada “Post Request”

 

Langkah 2: Terdapat empat bahagian yang perlu diisi sebelum menghantar permintaan. Sila isikan maklumat yang diperlukan dan sebagai penerangan yang jelas bagi Traveller lebih memahami permintaan anda.

 

1. Butiran Item

Di bawah “Item Description”, anda perlu memuat naik gambar yang jelas tentang item itu, dan mengisi nama dan penerangan bagi barangan tersebut. "Item Description" adalah untuk mengisi kuantiti, warna, pembungkusan dan lokasi kedai (Jika anda tahu di mana item boleh dibeli) untuk dibeli. Sertakan pautan"URL" jika anda mempunyai pautan untuk barangan yang ingin dimiliki, anda boleh sertakan didalam ruangan yang disediakan ia dapat membantu memberikan lebih banyak info kepada TravelLer sebelum mereka membeli item itu bagi pihak anda. Sila berikan maklumat selengkapnya bagi mengelakkan sebarang salah faham diantara Requester dan TravelLer bagi mengelakkan sebarang pembelian barangan yang salah tanpa sengaja .

 

Di bawah “Item Description”, anda perlu memuat naik gambar yang jelas tentang item itu, dan mengisi nama dan penerangan bagi barangan tersebut. "Item Description" adalah untuk mengisi kuantiti, warna , dan pembungkusan. Sila menjelaskan barangan tersebut dengan teliti untuk memgelakkan sebarang salah faham dengan traveller dan pembelian barang yang salah.

“Where to Buy(Optional), adalah mengisi nama kedai, kawasan atau nama jalan jika anda tahu di mana dapat beli item tersebut.

Sertakan pautan"URL" jika anda mempunyai pautan untuk barangan yang ingin dimiliki, anda boleh sertakan didalam ruangan yang disediakan ia dapat membantu memberikan lebih banyak info kepada TravelLer sebelum mereka membeli item itu bagi pihak anda. Sila berikan maklumat selengkapnya bagi mengelakkan sebarang salah faham diantara Requester dan TravelLer bagi mengelakkan sebarang pembelian barangan yang salah tanpa sengaja .


2. Kaedah Pengumpulan

Dua kaedah pengumpulan yang anda boleh pilih : "mengambil barangan"di pejabat Grabean kami (berhampiran Bangsar South) atau melalui "Penghantaran Kurier".

Jika anda memilih "mengambil barangan" , anda boleh mengambil barangan anda di pejabat Grabean semasa waktu pejabat dan mengemukakan sama ada barangan yang mudah rosak atau mudah pecah. Anda perlu mengemukakan,nama penerima dan nombor telefon bagi mengenalpastikan orang yang akan mengambil barangan tersebut .

Jika anda memilih "Penghantaran melalui Kurier", sila nyatakan sama ada item yang diminta itu mudah rosak atau mudah pecah , serta saiz item untuk dikendalikan syarikat kurier. Nama penerima dan borang nombor kenalan hendaklah mengandungi nama dan nombor telefon penerima. Insurans (pilihan) adalah untuk membeli insuran kurier bagi menjamin kerugian atau kerosakan barangan anda jika berlaku permasalahan 

Alamat haruslah disertakan bagi pihak kurier menyampaikan barangan yang dipesan kepada anda.

 

 Kumpul sendiri di Grabean pejabat

 

   Penghantaran Kurier 

 

3.“Price” you are willing to pay” Harga yang anda sanggup bayar harus termasuk dengan harga barangan serta ganjaran kepada Traveller untuk membantu anda membeli barang. Grabean mengenakan yuran perkhidmatan sebanyak RM 3.50 di atas setiap transaksi belian , ini kerana ia membantu mengekalkan operasi Grabean dan memberi sokongan antara perbelanjaan perniagaan yang lain. Kalkulator auto disediakan untuk mengira ganjaran yang disyorkan untuk traveller.

Diingatkan supaya anda memasukkan semua cukai yang berkaitan (Duti atau GST) yang perlu dibayar kepada Kastam Malaysia dalam seksyen "PRICE YOU WILLING TO PAY" apabila anda membuat permintaan untuk membeli item tersebut ..

 

 

 

Sebelum ke langkah seterusnya, akan muncul tingkap untuk meminta pengesahan padanan kuantiti dengan harga yang sanggup bayar. Klik “ Yes” dan teruskan.

 

4. Maklumat Negara

Sertakan lokasi Negara bagi barangan yang ingin anda miliki .

 

  1. “SUBMIT" Setelah semua bahagian diisi, klik pada butang "Submit", dan permintaan anda akan muncul dalam senarai negara yang telah dipilih. Sekiranya maklumat yang diberikan tidak lengkap dan salah, Requester perlu memadamkan permintaan yang salah dan buat permintaan (Order) yang baru .

     

Go top