Apakah yang perlu saya lakukan jika harga tawaran terlalu rendah
HomeApakah yang perlu saya lakukan jika harga tawaran terlalu rendah

Apakah yang perlu saya lakukan jika harga tawaran terlalu rendah

Jika harga tawaran requester kurang daripada harga barang asal, anda boleh meminta tambahan. Tetepi anda perlu memberikan alasan atau tanda harga sebagai bukti.

 

Go top