Apa yang perlu saya lakukan jika traveller tidak memberi tindak balas dengan mesej saya ?
HomeApa yang perlu saya lakukan jika traveller tidak memberi tindak balas dengan mesej saya ?

Apa yang perlu saya lakukan jika traveller tidak memberi tindak balas dengan mesej saya ?

Jika Traveller tidak bertindak balas terhadap mesej anda, anda boleh menghubungi Grabean untuk mendapatkan bantuan. Kami akan cuba memenuhi kehendak Traveller bagi pihak anda. Sila maklum bahawa maklumbalas dari Traveller mengambil masa 48 jam apabila Traveller di luar negara ini kerana penggunaan internet yang agak terhad . Sekiranya tiada jawapan dari Traveller dalam tempoh 7 hari dari tarikh pengembalian sila maklumkan kepada Grabean. Grabean akan membatalkan transaksi tersebut dan meneruskan pembayaran balik dari hari ke-8 dan seterusnya.

 

Go top