ADAKAN GRABEAN MENYEDIAKAN WARANTI UNTUK BARANGAN?
HomeADAKAN GRABEAN MENYEDIAKAN WARANTI UNTUK BARANGAN?

ADAKAN GRABEAN MENYEDIAKAN WARANTI UNTUK BARANGAN?

Grabean tidak memberi sebarang jaminan untuk barangan tersebut. Jika anda menghadapi apa-apa isu mengenai produk anda, anda perlu menghubungi pengilang secara langsung. Anda boleh meminta resit daripada Traveller sebagai bukti pembelian untuk waranti.

 

Go top