Adakah Traveller akan di penalti jika membatalkan pesanan
HomeAdakah Traveller akan di penalti jika membatalkan pesanan

Adakah Traveller akan di penalti jika membatalkan pesanan

Sekiranya deposit telah dibayar oleh Requester, pembatalan akan menyebabkan Review anda berkurangan . Oleh kerana Review bagi perkhidmatan anda akan dapat dilihat oleh semua Requester yang lain, ini mungkin menjejaskan kredibiliti anda sebagai Traveller. Untuk mengelakkan situasi ini, hanya buat tawaran untuk permintaan yang anda yakin dapat menyelesaikan sahaja .

 

Sekiranya deposit belum dibayar, tiada penalti dikenakan jika Requester telah membuat deposit. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa Traveler hanya dibenarkan 10 pembatalan sebulan. Pembatalan tanpa mengira status 'Offered' atau 'Pending Purchase'. Apabila sudah mencapai had pembatalan, akaun Traveller akan digantung sementara daripada membuat tawaran baru atau mengulas permintaan "Open". Had pembatalan akan ditetapkan semula dan penggantungan ditarik pada hari pertama bulan berikutnya.

Go top