ADAKAH PEMBAYARAN DEPOSIT SAYA SELAMAT ?
HomeADAKAH PEMBAYARAN DEPOSIT SAYA SELAMAT ?

ADAKAH PEMBAYARAN DEPOSIT SAYA SELAMAT ?

Deposit pembayaran akan disimpan dengan selamat oleh Grabean dalam escrow.

Deposit pembayaran tidak akan dilepaskan kepada Traveller sehingga Requester mengesahkan bahawa mereka telah menerima barangan tersebut.

Grabean hanya akan mengeluarkan deposit bayaran kepada Traveller selepas pengesahan di lakukan oleh Requester.

 

Jika Traveller gagal untuk menyerahkan barang dalam masa 7 hari dari tarikh yang dinyatakan dan tidak dapat dihubungi, Grabean akan memproses pembayaran balik keseluruhan bayaran (termasuk yuran perkhidmatan) kepada Requester.

Untuk keselamatan Requester, semua Requester tidak digalakkan berurusan dengan Traveller secara langsung di luar platform Grabean. Grabean tidak akan bertanggungjawab untuk bayaran balik kepada anda jika Traveller gagal menyerahkan atau barangan yang diterima rosak.

 

Go top